AKTUELLT


Såg och Kvarndag vid Näckådalen den 20 juli kl 10-13.

Bilden är från Slipstensgruvorna

Om föreningen

Orsa Sockens Samfällighetsförening


Föreningen förvaltar mark och andra tillgångar som tillhör ca 2700 delägarfastigheter inom Orsa Kommun.


De ursprungliga samfällda markområdena avsattes för socknens gemensamma behov i samband med storskiftet i Orsa under senare halvan av 1800-talet.


Delägarna i Sockensamfälligheten är i princip detsamma som i Orsa Besparingsskog

Intressanta platser

Samfällighetsföreningen förvaltar och äger ett antal intressanta platser.

Slipstensgruvorna och museet

Marken vid Orsa Hembygdsgård

Grunubergssågen

Jönsargården i Hansjö

Näckådalens såg och kvarnar